طراحی اتاق دود


اتاق دود

طراحی و اجرای اتاق دود برای منازل، اماکن یا اتاق هایی که مایل نیستیم دود سیگار و بو به بیرون نفوذ کند. رازیگران با در نظر گرفتن سیرکولاسیون هوا، جریان باد، پلان محل مورد نظر، و نیز بهره گیری از ایزولاسیون مختص دود و بو، سیستمهای خانگی جذب و هدایت دود و بو، همچنین تهویۀ خاص برای خروج دود و بو، محل مورد نظر را به محلی آرام و بی دغدغه تبدیل خواهد نمود که در حین و پس از استعمال هرگز قابل تشخیص نیست. البته لطفاً سیگار را ترک فرمایید!