طراحی اتاق کودک


اتاق کودک

آیا مایلید که کودک خود را در اتاقی قرار دهید که همۀ رنگهایش را دوست داشته باشد، همۀ وسایلش سرگرم کننده باشد، شخصیت های کارتونی محبوبش در کنارش باشد، بتواند بدون خطر از کامپیوتر یا XBOX استفاده نماید، با اشتها غذایش را بخورد و کتابهای مورد علاقه اش را بخواند؟ سایت هایی را که شما مجاز کرده¬اید در اینترنت ببیند و به دنیای مجازی مجازش وارد شود؟ حتی صبح ها با صدای خاص شما بیدار شود، و شب ها از سیستم گویای اتاقش قصه بشنود تا به خواب رود؟ و یا حتی از اتاقش با شما در هر جایی از منزل که باشید صحبت کند؟  رازیگران  آرزو می داشت که در زمان کودکی اش چنین اتاقی می داشت، ولی امروز می تواند این رؤیا را برای کودکان خودش محقق سازد! ای کاش ما هم 50 سال دیرتر به دنیا می آمدیم!