طراحی اتاق سالمندان


طراحی اتاق سالمندان

گروه معماری رازیگران توانایی خاصی در بهینه سازی خانه برای بزرگترهای خانه دارد و در راستای خلق فضایی راحت، ایمن و کارا برای بزرگترهای خانه، اتاق معمولی آنان را با استفاده از مواردی ساده و کم هزینه، به اتاقی بی خطر برای زندگی روزمره حتی بدون حضور پرستار بدل می نماید.

در طراحی اتاق سالمندان ، استفاده از استانداردهای طراحی و نیز حضور یک تیم پزشکی مرکب از یک پزشک و یک روانشناس بالینی به عنوان ناظر بر پروسۀ طراحی، عموماً نتیجۀ این طراحی رازیگران را فوق العاده نموده و با انجام اموری ساده در کل خانه، از قبیل برخی جابجایی­ها، برخی اضافات سادۀ معماری و برخی تغییرات در سیستم­های الکتریکال منزل، علاوه بر اتاق سالمند، کل فضای منزل نیز به محیطی امن، بی دغدغه و کارآمد برای بزرگترهای خانه دگرگون خواهد گردید. هدف به گونه یی طرح میگردد که حضور هیچ مراقب یا پرستاری لازم نبوده و بهینه سازی محیط خانه، به گونه یی رخ دهد که تمام امور زیستی از قبیل استفاده از سرویس بهداشتی، استفاده از وسایل سرگرمی، تردد در فضای خانه، استفاده از راه پله­ها، استفاده از آشپزخانه و نیز استفاده از حمام به صورت کاملاً انفرادی و ایمن میسّر گردد.

تضمین میکنیم بهینه سازی محیط و طراحی تمام موارد بالا، با استفاده از استاندادرهای طراحی و بهره گیری از روانشناسی حفاظت از سالمند انجام می شود و برای ادای دین و انجام وظیفۀ اخلاقی در قبال تمام مادران و پدران به طور کل بطور رایگان انجام میگردد، باور کنید!