طراحی اتاق مخفی


اتاق مخفی

شاید در برخی از دفاتر کار یا منازل، محلی مخفی و به دور از دید همگان برای لحظه های آرامش شخصی مورد نیاز باشد؛ محلی که به جز یک نفر، هیچ کس دیگری از وجود آن با خبر نباشد، اینگونه فضاها را در بعضی از فیلمها دیده ایم! رازیگران با استفاده از انواع مخفی کننده های معماری نظیر کتابخانه های متحرک، پارتیشن های بازشو دار، درب-های مخفی و قاب های خاص، این قابلیت منحصربفرد را به محل مربوطه داده تا لحظه های ناب تنهایی را در اتاقی مخفی با دکوراسیون خاص برایتان فراهم آورد! با طراحی رازیگران، که پیش از ساخت کلیۀ جوانب رعایت شده و بنا به پلان محل مورد نظر طراحی و سه بعدی محل ارائه خواهد گردید، از لحظات شخصی خود حداکثر استفاده را بفرمایید!