نظارت،ارزیابی و کنترل پروژه های ساخت ماکت اداره کل موزه ها


نظارت،ارزیابی و کنترل پروژه های ساخت ماکت اداره کل موزه ها

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    نظارت ، ارزیابی و کنترل ساخت ماکت های  اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری-دفتر فنی موزه ها

سازمان میراث فرهنگی کشور برای برگزاری «نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی» در موزۀ هنرهای معاصر تهران، و به منظور مستند نگاری و ثبت اطلاعات معماری و کیفیت بصری باغ های ایرانی منتخب، پروژه یی تعریف نمود تا در آن، ماکت هایی از باغ های ایرانی – باغ فین کاشان، باغ اکبریه بیرجند، باغ نیاوران تهران، باغ چهلستون اصفهان و ...  – ساخته و مورد استفادۀ پژوهشی قرار گیرند.  بدیهی بود ساخت ماکت باغ ها نیازمند پروسه یی فنی – هنری بود تا در طی آن هدف غایی که ثبت و انعکاس نگاره های معماری و شرایط ویژۀ فضایی هر باغ ایرانی بود، به منثۀ ظهور کشیده شود.  برای این منظور، ضمن انتخاب سازندگان منتخب ماکت از سراسر کشور، پروسۀ تحقیقاتی زیر نظر علمی سازمان میراث فرهنگی آغاز گردید. دیتیل ها و متریال ساخت ماکت ها با در نظر گرفتن شرایط ویژۀ هر باغ بررسی و انتخاب گردید و سرانجام با خلق چندین اثر هنری- علمی منحصربفرد، پروژۀ ساخت ماکت های باغ ایرانی با موفقیت به سرانجام رسید. حاصل تلاش این محققان و هنرمندان، در نمایشگاهی در تالار آبی کاخ نیاوران تهران، در معرض دید عموم قرار گرفت. این نمایشگاه با حضور ریاست و معاونت محترم وقت سازمان میراث فرهنگی کشور افتتاح و به مدت یک هفته در خدمت محققان و علاقمندان بود.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه»، که نقش اساسی در مدیریت اجرایی و علمی، و پیشبرد اهداف این پروژه ایفا نمود ، افتخار مینماید.