تغییر چیدمان موزه، عامل حفظ مخاطبان


تغییر چیدمان موزه، عامل حفظ مخاطبان

تغییر چیدمان موزه، عامل حفظ مخاطبان

تا به حال چند موزه را دیده ایم؟ تعداد موزه هایی که یک فرد در زندگی خود دیده است نسبت مستقیمی با طرز تفکر و میزان اعتنا به اندیشه و فرهنگ دارد، لکن نکتۀ مهم تر از تعداد و کمیّت  موزه هایی که تا به حال دیده ایم، کیفیت بازدید از موزه هاست. پرسش حیاتی در مورد موزه هایی که دیده ایم اینست که : آیا برای بار دوم یا سوم حاضر هستیم به موزه یی که قبلاً آن را دیده ایم برویم؟ پاسخ عموماً یکی است : خیر! چرا که موزه ای را که قبلاً دیده ایم چه لزومی دارد دوباره ببینیم؟

دلیل روشن این پاسخ را باید در نوع چیدمان و نوع تغییرات دوره ای موزه ها جستجو نمود؛ آنجاییکه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این نبض حیات موزه ها غفلت گردیده است. در تعریف استانداردهای موزه، هر موزه بنا به موضوع خود، نیازمند است که در بازه های زمانی مختلف پوستۀ بیرونی خود را تعویض نماید و با گونه یی متفاوت از گذشته به استقبال بازدیدکنندگان برود. لزوماً این تغییر پوستۀ بیرونی، تغییر در محتوای یک موزه نیست، بلکه برخی تغییرات کوچک ولی تأثیرگذار را شامل شده که کمترین هدف آن، اینست که پس از نخستین بازدید، بازدیدکننده با چهره ای جدید از موزه مواجه شده و احساس نماید موزه زنده است.

این تغییر در فرم و ظاهر یک موزه به سهولت با تغییر چیدمان دکوراسیون یک منزل مسکونی قابل قیاس است. حتی در بهترین حالت چیدمان یک خانه، سرانجام روزی خواهد رسید که بنا به تغییر سلیقۀ صاحبخانه، یا خرید برخی لوازم جدید مثل مبلمان جدید یا کتابخانۀ دیگر، یا تغییر در تعداد اعضای خانواده، یا تغییر در رنگ دیوارهای و کف، نیاز به تغییر چیدمان احساس گردد. یعنی مثلاً دوست داشته باشیم جای تلویزیون را با مبل راحتی روبرویش عوض نماییم و یا جای تختخواب را با میز مطالعه جابجا کنیم. شاید هم فقط برای تغییر ذائقۀ اعضای خانواده چنین تغییراتی رخ دهد، ولی دلیل هر چه باشد به میزان قابل توجهی باعث حس پویایی و نوپنداری در اعضای خانواده و میهمانان میگردد. در موزه ها هم روال روانی دقیقاً همینطور است؛ زمانیکه مطمئن باشیم در بازدیدهای بعدی از موزه، با تغییراتی در نوع چیدمان، نوع نورپردازی، تغییر در فضاهای جنبی موزه، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی جدید موزه، اضافه شدن اشیا، و بالاخره نوع هدایا و کاتالوگ های موزه مواجه خواهیم بود، به طور قطع موزۀ مورد علاقۀ خود را به جای برنامه ریزی برای گذران وقت در یک کافه یا پارک انتخاب خواهیم نمود. شاید این موضوع شبیه ترین حالت به دیدن یک فیلم جدید در سینما باشد. این مهم مستلزم آن است که مخاطب یقین داشته باشد که در بازدید بعدی اش از موزه، از تغییراتی که می بیند به وجد خواهدآمد، این اطمینان از طریق اطلاعرسانی مستمر در مورد تغییرات آتی موزه، در سایت اینترنتی موزه، در تابلوی اعلانات موزه، با تراکت های اطلاعرسانی موزه و بسیاری روش های خاص موزه یی که در اندیشۀ رازیگران وجود دارد می توان تولید نمود.

رازیگران با توجه به تجربیات متعدد در طراحی و اجرای موزه، و اطلاعات تخصصی کاملی که در زمینۀ مخاطبین موزه¬ها و موزه های تخصصی دارد، به عنوان یک بازوی قابل اعتماد برای موزه های موجود وارد عمل خواهد شد. به عنوان مشاور موزه، در بازه های زمانی مشخص توضیحات و پیشنهادات خاصی را برای تغییرات در موارد نمایشی و تجهیزات موزه و برگزاری مراسم خاص در موزه را ارائه مینماید که به اقبال و عنای موزه و نیز پویایی آن در مرور زمان جانی دوباره می بخشد.