طرح مرمت موزه حمام درب امامزاده


طرح مرمت موزه حمام درب امامزاده

طرح مرمت موزه حمام درب امامزاده
کارفرما : تاریخ اجرا :

بخشی از مقدمه پروژه مذکور - به قلم مقام محترم مدیر عامل گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه :    

 

شاید از زمان معرفی پروژۀ « موزۀصنایع دستی حمام درب امامزاده » در شهرکرد تا اتمام آن زمان زیادی نگذشت، ولیکن همین بازۀ کوتاه در حکم تجربه­یی  طولانی و گویا بود که در تابلوی زرّین فعّالیّت­های گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه ( رانا ) حک شد. از دید ما، این پروژه صرفاً یک پروژۀ طراحی عادی نبود. از زمان شروع به کار در این پروژه، همۀ همکاران و دوستان من با دیدی باز و فراگیر به این پروژه نگریستند؛ چرا که که کمتر کسی تا به حال نام « موزۀ تخصصی صنایع دستی» را شنیده بود  و کمتر کسی از چنین موزه­یی بازدید کرده بود. همین امر باعث می­شد در انجام این پروژه، منتهای تلاش و کوشش بر آن باشد که « نمونه­یی » مقبول خلق گردد و بتواند در آینده  « الگویی» مطلوب باشد. حتی در گامی فراتر، دوستان من توانستند با پیشنهادی منحصربفرد، این موزه را به عنوان « نخستین موزۀ تخصصی- هوشمند صنایع دستی کشور » بدل نمایند که مباهات و افتخار بزرگی را نصیب گروه رانا گرداند.

        در یک دورۀ فشردۀ کار گروهی، عمدتاً سه گروه همزمان فعال بودند :

تیم مطالعاتی (به سرپرستی جناب آقای مهندس اورنگ) که الحق با حرکتی چشمگیر و ستودنی، نقش عمده­یی در پیشبرد پروژه داشتند.

تیم طراحی (به سرپرستی این حقیر)، که با هوش و هنر اعضای تیم همچون گذشته با بهر­گیری از اصول و قواعد معمارارانه و روانشناسانه، در حکم سکّاندارمطمئن پروژه عمل نمودند.

و تیم اجرا (به سرپرستی جناب آقای مهندس بیات) که با تلاش و هماهنگی مجدّانۀ خود، در خدمت اهداف گروه رانا بودند.

        پس از تعریف پروژه و پس از تقسیم کار، به جهت ضیق وقت تیم مطالعاتی و تیم طراحی بطور همزمان وارد عمل شدند. با تلاش و تیزهوشی دوستانم در تیم مطالعاتی، تحقیقات گسترده و مناسبی در خصوص صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت و سرلوحۀ کار تیم طراحی قرار گرفت. همزمان، تیم طراحی با اتودها و آلترناتیوهای متنوع، قدم به قدم پروژه را پیش برد. جلسات هماهنگی بطور منظم منعقد گردید و در تمام مراحل تطابق پیشرفت کار با اهداف پیش­بینی شده بررسی و کنترل شد. در کنار این دو تیم، تیم اجرا وظیفۀ اجرای ایده­ها و نقشه­های اتود شده را برعهده داشتند که سرعت عمل و هماهنگی همکارانم در این تیم نیز جای قدردانی و سپاس دارد.

 

در نهایت ماحصل همۀ تلاش­ها پروژۀ اخیر شد که از نظر میگذرد...

        با وجود تمام تلاشی که صورت پذیرفت، با آغوش باز پذیرای نقایص­مان هستیم و مشتاقانه از آموختن استقبال مینمائیم . امید است بتوانیم خدمتگزارانی لایق با قی بمانیم و این میسّر نیست مگر با لطف و عنایت بزرگ معمار هستی­بخش و نگاه عاشقانه به خدمت.

 

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن انجام موفق این پروژه و ارائۀ طرح مرمت و احیای این موزه، آن را به عنوان یک افتخار تخصصی برای خود تلقی می نماید. این طرح هم اکنون اجرا شده و در اختیار علاقمندان قرار دارد