خدمات خاص سایبری


خدمات خاص سایبری

خدمات خاص سایبری

خدمات سایبری موزه ای عبارتست از : تولید وب سایت های اینترنتی خاص برای هر موزه با قابلیت چرخش 360 در موزه، بازدید مجازی، اتصال به دیتاسنترهای خاص، لینک های مرتبط با سایر موزه های هم موضوع در دنیا، و ...

اهمیت و کاربردهای متنوع اینترنت بر کسی پوشیده نیست. بعید است در دنیای امروزی، کسی سخنی از اینترنت و یا جایگاه ویژۀ آن در ارتباطات انسانی نشنیده باشد. عطف به پیشرفت کاربرد اینترنت در زندگی روزمرۀ ما، کم کم به نقطه ای میرسیم که هرگز بدون اینترنت امکان حیات اجتماعی نداشته باشیم، شاهد این مدعا رونق استفاده از اینترنت در کشور خودمان ] نه به عنوان یک کشور توسعه یافته و تکنولوژیک، بلکه به عنوان کشوری در حال توسعه [ است.

هم اکنون ارائه بسیاری از خدمات اجتماعی اعم از ثبت نام های دولتی ، پرداخت قبوض و خدمات بانکی ، امکان سفارش و خرید محصولات و ... از طریق اینترنت امکان پذیر شده است.

برای نمونه، تصور آنکه به طور مجازی و از هزاران کیلومتر دورتر، بتوان موزه ای را دید، اشیاءش را تحلیل نمود، آواهای موجود در موزه را شنید و به طور مستقیم با راهنمایان موزه سخن گفت، شبیه یک لطیفه می نمود! ولی امروز و با اطمینان می توان گفت که چنین است و اینها فقط بخش از توانایی های سایبری رازیگران در حوزۀ تخصصی موزه هاست. جدای از بازدید مجازی موزه ها، امکان اتصال به دیتاسنتر نیز قابل تعریف است. یعنی اشخاص خاصی بتوانند کلیۀ اطلاعات موجود در موزه را به صورت الکترونیک مشاهده و استفاده نمایند.