دریافت لوح تقدیر به مناسبت هفتۀ بزرگداشت بناها و محوطه های تاریخی


دریافت لوح تقدیر به مناسبت هفتۀ بزرگداشت بناها و محوطه های تاریخی

کارفرما : تاریخ اجرا :

    دریافت لوح تقدیر به مناسبت هفتۀ بزرگداشت بناها و محوطه­ های تاریخی از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری - فروردین 86