عضو مدعو در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی


عضو مدعو در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی

	عضو مدعو در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی
کارفرما : تاریخ اجرا :

    «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» به عنوان تیم متخصص در طراحی موزه در کشور، افتخار داشت در همایش ملی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان معدود تیم معماری تخصصی دعوت به همکاری و تبادل نظر گردد. این افتخار برای یک گروه تخصصی معماری، حاکی از عمق دید همکاران دانشمند این گروه و توان جلب نظر ارکان ارشد نظام است.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام- 1385