نخستین اکو موزۀ سنگ ایران


نخستین اکو موزۀ سنگ ایران

نخستین اکو موزۀ سنگ ایران
کارفرما :سازمان میراث فرهنگی تاریخ اجرا :1387
تهيۀ طرح محتوايي و طراحی اکوموزۀ سنگ هفشجان با مساحت تقريبي پنج هكتار، به عنوان « بزرگترين موزۀ سنگ كشور » به دست توانمند متخصصين و كارشناسان اين گروه، افتخار بزرگ ديگري را نصيب ما نمود تا بارديگر توان منحصربفرد خود را در كمال خشوع و فروتني تقديم تاريخ، فرهنگ و ملت تاريخ ساز ايرانِ بزرگ نماييم و همواره به خود بباليم كه در خاكي قدم ميگذاريم و از هوايي تنفس مي¬نماييم كه مهد پرورش تمدني بزرگ و فراموش نشدني براي جهانيان بوده است و اين مهم ما را استطاعت مضاعف خواهد بخشيد براي تلاش بيشتر در راستاي بازآموزي و گسترش بي وقفۀ توان علمي و عملياتي خود.
 
موزۀ سنگ در واقعيت بيروني موزه¬يي است كه به نمايش، بررسي و تحليل سنگ و عوامل مرتبط با آن مي پردازد. به نظر مي رسد حقيقت عملكردي موزۀ سنگ، بيش از توجه به بحث نمايش سنگها به مبحث نگهداري صحيح و اصولي از سنگ از بلايا و عوامل مخرب فيزيكي و شيميايي بپردازد. نگاهي به چگونگي نگهداري سنگهاي تاريخي در استانهاي كشور نشان مي دهد متأسفانه كمترين توجه به موارد حفاظتي سنگ منعطف نيست. ماهيت خشك و مستحكم سنگ در نگاه اول چنين مي نمايد كه اين پديدۀ جذاب طبيعي نياز مبرمي به شرايط ويژه و كنترل شدۀ حفاظتي – مرمتي ندارد. لكن حقيقت به گونه يي ديگر است. زماني كه از موزۀ سنگ سخن به ميان مي آيد طبيعتاً سنگهاي قديمي و منحصر بفرد مدنظر خواهند بود كه با عنايت به قدمت آنها و با توجه به روند فرسايشي شديدي كه عموماً طي نموده اند لازم است در خصوص نحوۀ نگهداري آنها، نحوۀ حفاظت از آنها، نحوۀ استحكام بخشي آنها و در نهايت در مورد نحوۀ نمايش صحيح و صيانت آنها براي نسلهاي آتي، به درستي انديشيده شود.
    براي نيل به اين اهداف در «موزۀ سنگ» لازم بود سنگهاي استان از حيث جنس، تركيبات آلي، تخلخل، وزن مخصوص، خصايص شيميايي، رنگ و خواص فيزيكي و ... دقيقاً بررسي و طبقه بندي شوند. در پناه اين طبقه بندي علمي، اميدوار شدیم وضعيت نامناسب نگهداري سنگ هاي تاريخي در استان چهارمحال و بختياري، با تأسيس و احداث اين موزه تغيير يابد و در ديدي گسترده تر مي توان اميدوار بود اين موزه بتواند از منطقۀ جغرافيايي چهارمحال و بختياري خارج شود و به موزه يي منطقه يي براي نمايش سنگ هاي سطح منطقه كاربري پيدا كند.
پس از طراحی طبقه بندی خاص برای سنگهای استان، طراحی معماری نمایش موزه، و ماهیت عملکردی آن با ارائۀ نمونه های متعدد طراحی و با نیم نگاهی بر آثار موفق خارجی و داخلی، صورت پذیرفت. کلیاتی از طراحی انجام شده در حوزه های مختلف به شرح زیر است. بدیهی است ارائۀ جزئیات طرح بدون مجوز کارفرمای محترم برای این گروه مقدور نیست :

معرفي انواع سنگهاي موجود در استان
پيشينۀ سنگ در استان
سنگ در نگاه اقتصاد استان
سنگ در اعتقادات عاميانه
عشاير و سنگ ها
انواع آثار سنگي در استان چهارمحال و بختياري
مطالعات تطبيقي
توجه به نگهداري ، مرمت و باززنده سازي سنگ ها و ابزار سنگي
چگونگي نمايش سنگ ها در موزۀ سنگ استان چهارمحال و بختياري
 غرفه ها و ویترینها در موزۀ سنگ استان چهارمحال و بختياري و انواع آنها
 كنترل دما و رطوبت در موزۀ سنگ
طراحي مسير بازديد ( سيركولاسيون )
اطلاعرساني ويژۀ سنگ ها و آثار سنگي
 سنگ در استانهاي مجاور
 برنامه ریزی فیزیکی پیشنهادی
 برآورد زمانی و ریالی پروژه
طرح محتوایی این اکوموزۀ منحصربفرد در تابستان 87 انجام شد که پس از تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، طراحی آن نیز آغاز و در تابستان 88  برای نخستین بار در کشور جاودان گردید.