طرح مرمت و ساماندهی میدان مشق (میدان امام خمینی تهران )


طرح مرمت و ساماندهی میدان مشق (میدان امام خمینی تهران )

طرح مرمت و ساماندهی میدان مشق (میدان امام خمینی تهران )
کارفرما : تاریخ اجرا :

بخشی از مقدمه پروژه مذکور - به قلم مقام محترم مدیر عامل گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه :    

 

نگاهی به تاریخ پرتنش و پیچیدۀ میدان مشق و اتفاقات و وقایع ریز و درشتی که در آن رخ داده است، ذهن کنجکاو هر متفکرّی را به خود معطوف خواهد نمود. از حصارهای قدیم تهران، تا بلدیه و ساختمان­های اطرافش، از ورود نخستین خودرو به ایران و توقف آن در این میدان تا حضور پررنگ قزاق­ها در این پهنۀ تاریخی شهرما، همه و همه پتانسیل ذهنی ناخودآگاهی تولید خواهد نمود تا انگیزه­یی باشد برای دقایقی قدم زدن در این بافت کهن شهر و لحظه­یی تفکر...

یادآوری پیشینۀ طولانی این عرصه - فارغ از تحلیل سیاسی و اجتماعی رخدادها و جستجوی علل فراز و نشیبها - به خودی خود، شیرین و دلرباست. لکن اگر با نگاهی دیگر نگریسته شود لحظات نازیبا و بعضاً ناخوشایندی را به صحنۀ ذهن متبادر می­نماید. شاید نگاه یک معمار که به اصول زیبایی­شناختی و کالبدی معماری ایرانی پایبند است بیش از هر دریچۀ دید دیگری حاوی نکات ریز ولی در عین حال تأمل­برانگیز باشد. نگاهی که در عین دید نقّادانه و عیب­جو، در ضمیر باطنی خود تلاش می­کند به مانند یک دوست و یک محرم راز، عیوب محبوب خود را به خودش و محاسنش را برای دیگران بازگو نماید. نگاهی که کژی­ها و نامتقارن­ها را می­بنید، تناسبات برهم­ریخته را درک می­کند، المانهای غیراصیل را می­شناسد و پیکربندی­های غیردوستانه­یی که بر این عرصه تحمیل شده است را از اصل، تمییز می­دهد. در این قسمت تلاش میگردد از این دید به راستۀ مورد نظر نگریسته شود و آسیب­هایی که - خواسته یا ناخواسته - بر کالبد وارد شده است با نگاهی معمارانه مورد نقد قرار گیرند...

 

 

المان شهری

المانهای شهری را می­توان نمایندگان گویای تفکرات شهرسازی و طراحی شهری دانست. در تمام تئوری­ها و اندیشه­های نوین شهرسازی، «عنصر گویای شهر برای عوام، تجهیزاتیست که مردم در زندگی توأم با معاش خود با آنها درگیرند.» ( جک پاردان - شهرساز برجستۀ انگلیسی ) مسیرهای تردد و توقف­گاه­ها ( که در کشور ما به جهت رعایت برخی مسائل به موارد بسیار معدودی محدود هستند )، دو عنصر طلایی برای طراحان شهری محسوب می­شوند که تلاش عمده بر آن است که این دو عنصر نه تنها با یکدیگر در تضاد نباشند، بلکه در دادوستدی هوشمندانه و از پیش تعریف شده، به عنوان مکمل و حیات­بخش یکدیگر عمل نمایند. مصادیق این دو در شهرسازی ایران - که ظاهراً تابع قانون و تفکر مدوّنی نبوده است - به تبع کم­مهری­هایی که ریشه در فرهنگ درون­گرای ایرانی داشته است، در برخی از موارد چنان نمود مبهمی پیدا می­کند که حقیقتاً درک آنها برای یک معمار یا شهرساز نیز دشوار خواهد بود. نکتۀ پیچیده­تر زمانی رخ می­دهد که این عدم هماهنگی­ها در بافتی به غایت اصیل رخ دهد. در اینصورت کلیۀ موازین و تناسبات از پیش­تعریف شده، به معادلاتی چند مجهولی بدل میگردند که حل آنها در گرو تعمّق در تاریخ سرنوشت­ها قرار می­گیرد.

در بافت تاریخی عرصۀ میدان مشق نیز این گره­های کور به وفور قابل شمارش­اند. شاید در نگاهی اغماضی این گره­ها ناشی از اجبارها دانسته شوند؛ اجبارهایی که در دیدی خوشبینانه به مادیات ختم گردند ولی در دیدی واقع­گرایانه به کم­لطفی ما متخصصین یا کمی خودمانی­تر، به کم­اطلاعی و نقصان دانش ما منتهیست. البته بهتر است مقداری کم­گرایشی به معماری اصیل ایرانی را نیز چاشنی این موارد نماییم تا مجموعه علل این رخداد نه­چندان خوشایند، کامل گردد.

در این قسمت تلاش گردیده است با توجه به تاریخ بافت، بافت تاریخی و معماری اصیل حاکم بر آن، و نیز با در نظر گرفتن شرایط جدید ساکنین امروزی که نیازهای تازه­یی را طلب می­نماید، چند نمونه دست­خط - نه طراحی - تقدیم گردد که علاوه بر آنکه به مانند المانهایی که امروز در این فضا می­بینیم خشک و بی­هویت نیستند، بلکه تا حد بضاعت علمی و عقلی، حامل پیامهایی از عمق تاریخ معماری ایران بزرگ باشند و چهرۀ ناخوشایند بافت فعلی را به چهره­یی معصومانه­تر و پرتناسب­تر بدل می­نمایند. بدیهی است انتظار نمی­رود که این دست­خط­ها به مانند نسخه­یی شفابخش عمل نمایند، بلکه انتظار می­رود اندکی دید معماری اصیل را در شهرسازی نوین مجموعه زنده نمایند...

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن انجام موفق این پروژه و ارائۀ طرح مرمت و احیای این بافت تاریخی، از زحمات جناب آقای دکتر طالبیان قدردانی می نماید.