طرح مرمت و ساماندهی باغ موزه ملک - دربند تهران


طرح مرمت و ساماندهی باغ موزه ملک - دربند تهران

طرح مرمت و ساماندهی باغ موزه ملک - دربند تهران
کارفرما :هیئت علمی دانشگاه آزاد - تهران تاریخ اجرا :1385

بخشی از مقدمه پروژه مذکور - به قلم مقام محترم مدیر عامل گروه معماری رازیگران :    

  هرچند در بادی امر هیچگاه به نظر نمی­رسید این پروژه تا این حد قرین مشکلات و پیچیدگی هایی باشد، زمانی که کار بر روی بدنۀ اصلی پروژه آغاز گردید پرده از خیل عظیم گره­ های موجود در این کار برداشته شد. با پیشرفت پروژه، مشکلات و موانع نیز عدیده­ تر می­شد...از نگاه­ های سنگین و معنی­ دار مسئولان، تا عدم پاسخگویی­ ها، تا برخوردهای زننده، تا تهدیدها و تحدید ها، تا حملات فیزیکی لباس شخصی­ها و تا بازجویی در مقرّی نامعلوم...که همۀ اینها زمان­ بر و انرژی­ بر بودند...

         با شروع پروژه مرحلۀ مطالعات کتابخانه ­یی آغاز گردید. متأسفانه ساعات متعدد مطالعات بر روی این باغ اسرارآمیز کمترین نتیجه را عاید تیم نمود و صرفاً اطلاعاتی اندک و سطحی بدست آمد. لذا برآن شدیم با مطالعات میدانی و مصاحبه­ های محلی، اطلاعات خام اکتسابی را پرورش دهیم و کامل نماییم. این قسمت از کار نیز قرین مشکلاتی بود؛ چرا که به دلایلی که بعدها برای تیم تحقیقاتی روشن گردید عموماً اهالی محل از پاسخگویی به سؤالات مرتبط با این باغ خودداری نمودند. حتی در پاره­ یی اوقات تیم مورد اهانت و در چند مورد مورد حملۀ فیزیکی قرار گرفت.

        این پایان ماجرا نبود و تیم تحقیقاتی، عزم خود را برای اکتساب اطلاعات لازم در مورد این باغ جزم کرده بود. این بار هدف، مسؤلین بودند...از مسؤلین میراث فرهنگی تا شهرداری منطقۀ یک و تا سازمان ایرانشناسی هیچکدام کمک شایانی ننمودند...

        از مشکلات مهم دیگر، عدم اجازه برای عکسبرداری بود. حتی در یک مورد از مراجعات برای عکسبرداری، نیروهای لباس­ شخصی مانع از ادامۀ کار شده و تیم را به مقر خود منتقل و بازجویی نمودند. البته در نهایت موضوع ختم به خیر شد.

        در نهایت پروژۀ مزبور با تمام پستی بلندیهایش به سرانجام رسید. هیچگاه ادعا نمی­شود که این پروژه کامل و فاقد نقص است ولی با عنایت به بضاعت­های موجود، کاری کامل و منطقی است که با عشق به مواریث فرهنگی و تاریخ این کشور صورت پذیرفت. امید است در آینده فرصتی دست دهد تا تحقیقات تکمیلی با آرامش بیشتری انجام شود و منتج به نتایجی کامل­تر گردد. انشاا..
 

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن انجام موفق این پروژه و ارائۀ طرح مرمت و احیای این باغ تاریخی، از زحمات جناب آقای دکتر مختاری قدردانی می نماید.