طراحی و اجرای موزه بانک صادرات ایران


طراحی و اجرای موزه بانک صادرات ایران

طراحی و اجرای موزه بانک صادرات ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :

برای ارگان معظمی چون بانک صادرات ایران، به عنوان یکی از مردم­پسندترین بانک­های  ایرانی،  اختصاص مکانی با عنوان « موزۀ بانک صادرات، اولین موزۀ هوشمند شبکۀ بانکی » لازم و بلکه ضروری بود. بی شک با این اقدام بی­نظیر،  نام بانک صادرات ایران به عنـوان « پیــشرو در زمیـنۀ  تلفیق فعالیت­های اقتصادی و فرهنگی » بر زبان علاقمندان امور فرهنگی جاری شده است.  گذشته از اینکه با این وجهۀ جدید و شیوۀ منحصربفرد، که ذاتاً تبلیغی دائمی برای بانک صادرات ایران خواهد بود و خیل مشتاقان فرهنگ را بیش از پیش به سوی این بانک روانه خواهد کرد، می­توان انتظار داشت منافع مادی چشمگیری نصیب این بانک بزرگ گردد؛ گو اینکه شاید بُعد فرهنگی این عمل بیش از انتفاع مادی، ارزشمند و ماندگار باشد.

طراحی این موزه در اردیبهشت ماه 86 آغاز گردید و پس از رایزنی های بسیار با اداره کل ساختمان بانک صادرات ایران، از بین طرح های برگزیده، یک طرح انتخاب و برای اجرا مناسب تشخیص داده شد. این موزه با همکاری تیم تخصصی گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه در طی 8ماه اجرا و در تاریخ 28/12/86 به بهره برداری رسید.

این موزه به عنوان طرحی درخشان از تخصص و توان علمی گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه در حافظۀ تاریخی اقتصاد ایران جاودان خواهد بود.