طراحی مسجد المهدی - سعادت آباد تهران


طراحی مسجد المهدی - سعادت آباد تهران

طراحی مسجد المهدی - سعادت آباد تهران
کارفرما : تاریخ اجرا :

طراحی مسجد المهدی واقع در کوی فراز سعادت آباد تهران به مساحت 5000متر مربع، پروژه یی  تمام عیار از تلفیق سنت های ایرانی - اسلامی و تکنولوژی روز دنیا بود. این پروژه به عنوان باقیات صالحات در حافظۀ تاریخ منطقه ثبت گردید.

شرح کلی پروژه:

1-   تعریف پروژه و تشکیل کارگروه مورد نظر با تعیین مدیر پروژه و همکاران وی

2-   بررسی تخصصی سایت -  برآورد و تدقیق نیازهای فضایی بخشهای مختلف مسجد اعم از فضای اصلی، فضاهای فرهنگی، فضاهای ورزشی، فضاهای تجاری و سایر

3-   ادغام اصول زیبایی شناسی و مکانیابی فضایی کاربری­های پیش­بینی شده -  طراحی کلی سایت و لکه­گذاری

4-   ارائۀ طرح سه­بعدی شماتیک و الگوگذاری جهت پیشبرد فازهای بعدی طراحی

5-   پیشبرد طراحی و طراحی داخلی مسجد تا حصول نتیجه

 

این طرح به دست توانمند متخصصین «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه » صورت پذیرفت و در تاریخ 1/5/88 تقدیم هیئت امنای مسجد مذکور گردید که در بهار 89 بیلبورد طرح مذکور در محل فعلی این مسجد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.