مستند سازی باع های ایرانی


مستند سازی باع های ایرانی

کارفرما : تاریخ اجرا :

•    همکاری در مستند سازی باغهای ایرانی

تعریف پروژه : مستند نگاری باغ های منتخب ایرانی
استراتژی پروژه : استخراج متون تاریخی، استخراج عکس های تاریخی، سیر تحولات در گذز زمان، فضای سبز و تغییرات آن، بررسی کلایمای محیطی و استخراج راهکارهای حفظ یا بهبود شرایط
باغ های هدف : چهلستون اصفهان ، ارم شیراز ، عباس آباد بهشهر ، هشت بهشت اصفهان، عفیف آباد شیراز ، جهان نمای شیراز ، گلشن طبس ، دولت آباد یزد ، فتح آباد کرمان ، باغچه جوق ماکو ، فین کاشان
نحوۀ ارائه : استندهای معرفی و ماکت 

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ، به حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه» افتخار مینماید.