نمایشگاه معرفی و مرمت باغهای تاریخی ایران


نمایشگاه معرفی و مرمت باغهای تاریخی ایران

نمایشگاه معرفی و مرمت باغهای تاریخی ایران
کارفرما : تاریخ اجرا :

•    مسؤول اجرایی نمایشگاه " معرفی و مرمت باغهای تاریخی ایران " – کاخ نیاوران تهران- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

پس از برگزاری نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی در موزۀ هنرهای معاصر تهران، برای معرفی تمام عیار باغ های ایرانی منتخب، نمایشگاهی در تالار آبی کاخ نیاوران تهران اندیشیده شد. در این نمایشگاه با ارائۀ استندهای معرفی، استخراج متون تاریخی در مورد مرمت و تاریخ باغ های ایرانی، عکس ها و مستندات تاریخی، وضعیت فعلی و بعضاً طراحی های ساماندهی و احیای باغ های ایرانی به همراه ماکت در مورد هر باغ، اطلاعات وسیع و جامعی در اختیار علاقمندان قرار گرفت. این نمایشگاه با حضور ریاست و معاونت محترم سازمان میراث فرهنگی کشور افتتاح و به مدت یک هفته در خدمت محققان و علاقمندان بود.

«گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» ضمن یادآوری زحمات کلیۀ پرسنل دفتر فنی وقت، از حضور نمایندۀ خود در این طرح به عنوان «مدیر پروژه»، که نقش اساسی در مدیریت اجرایی و علمی، و پیشبرد اهداف این نمایشگاه ایفا نمود ، افتخار مینماید.