نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی


نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی

نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی
کارفرما : تاریخ اجرا :

«نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی» به ایدۀ سازمان میراث فرهنگی کشور و به همت دفتر فنی معاونت معرفی و آموزش در سال 1384 خورشیدی و در محل «موزۀ هنرهای معاصر تهران» برگزار گردید. این همایش که نخستین بار اجرا میشد، با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی و با ارائۀ ده ها مقاله و سخنرانی علمی توأم بود و برای نخستین بار جرقۀ توجه به «باغ ایرانی» به عنوان یک المان ایرانی و مهجور را در ذهن پژوهشگران و فرهنگ دوستان ایجاد نمود. چندین ماه کار بدون وقفه برای برگزاری باشکوه و هدفمند این همایش، به همراه جلسات متعدد فنی و محتوایی برای ارزیابی مقالات و ارائۀ روشهای نوین ارائۀ این مقولۀ جدید، به همراه تلاش تیم مربوطه برای سازمان دهی نمایشگاه باغ ایرانی – واقع در تالار آبی کاخ نیاوران تهران – و نمایشگاه مربوطه همزمان با همایش مذکور، بررسی و ارزیابی فنی – محتوایی مشاورینی که در زمینۀ باغ های ایرانی فعال بودند و یا برای شرکت در همایش آماده می شدند و سایر خدمات که در زمان برگزاری همایش ارائه گردید، گوشه هایی از تلاش برای برگزاری این همایش علمی در سطح بین المللی بود. 
حضور نمایندۀ  «گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه» در دفتر فنی معاونت معرفی و آموزش و پیشبرد امور به عنوان بازوی اجرایی و مسئولیت خطیر در این همایش و نیز برگزاری نمایشگاه تالار آبی کاخ نیاوران تهران، «افتخاری ملی» برای این گروه پدید آورد که همواره در اذهان پژوهشگران و اندیشمندان جاودان خواهد ماند.
جا دارد در این پروژه از سروران ارجمندی چون : جناب آقای دکتر احمد محیط طباطبایی، جناب آقای مهندس عمرانی، جناب آقای مهندس جیحانی، جناب آقای مهندس کوثرنشان، جناب آقای مهندس پیک، جناب آقای مهندس قسیمی، جناب آقای مهندس طالبی، جناب آقای مهندس بهرامی، جناب آقای مهندس غانم زاده، جناب آقای مهندس فرهبد، سرکار خانم مهندس ساعتیان، سرکار خانم مهندس رضایی، سرکار خانم مهندس زمانی، سرکار خانم مهندس شهبازی، سرکار خانم زینی، سرکار خانم حیدری و سرکار خانم رسولی نیز یاد گردد.