دفتر اسناد رسمی 1103 تهران


دفتر اسناد رسمی 1103 تهران

دفتر اسناد رسمی 1103 تهران
کارفرما :جناب آقای ارشیا فیروزفر تاریخ اجرا :1392/03/10

سازوکار خلق این طرح  مشتمل بر سه رأس هرمِ فاخرِ «نیاز مشتری – نیاز پرسنل –  نیاز به زیبایی» است. در فضایی که مشتری در آن احساس آرامش نماید، پرسنل، هوشمندانه در چیدمان فضایی خود قرار گیرند و همه ی اینها در کالبدی گیرا و بی تکرار واقع گردند، هدف غایی «معماری» به منثۀ ظهور کشیده شده و درروندی سه جانبه، اهداف سازمان را پیش خواهند برد.

چالش بزرگ تیم طراحی، جداره های بسیار نامتقارن و ناگونیایی بود که با توجه به انتظار کارفرما و نیاز به خلق فضاهایی منظم با چاشنی قرینگی ، لازم بود با طراحی سیستمی مدولار برای یک فضای اداری خاص، به بهترین نحو اصلاح گردند. لذا با کار تیمی هدفمند متخصصان رازیگران، سیستم کیوبینگ اختصاصی پروژه شکل گرفت و به دنبال آن فضاسازی مورد نیاز پروژه طراحی گردید. از سوی دیگر اعتقادی به تکرار طراحی های مرسوم دفاتر اسناد رسمی وجود نداشت، لذا به طرز وسواس آمیزی در استفاده از طرح و «رنگ چوبی» پرهیز شد و تلاش گردید رنگهای خالص سرمشق اهداف طرح باشند.  یقینا «کشف» المانها و مفاهیم استفاده شده در این طرح، لذت زیادی را برای مخاطب به همراه خواهد داشت.

 پروژه با نمادی از «مسیر تاریخی عدالت» آغاز میگردد ؛ مسیری که در ذهن مخاطب، یک مسیر نورانی و منتهی به خیر است.  معبری دعوت کننده، غرق در نور و روشنایی که عبور از آن به سمبلی از «گشایش» منتهی میگردد : یک «فضای گشوده شده» که باز است، سفید است، روشن است و امیدی دارد بر نشاط، آرامش و نظم در امور.  درکنار این نماد بارز وگویا،  و در فضای انتظار دفتر،  بستری فراهم شده است که به مخاطب حتی در انتخاب گونۀ محل سکون و انتظار، آزادی عمل می بخشد.

در ضلع دیگر فضای انتظار، سمبلی یافت میشود از «ترازوی قوۀ قضاییه»، ساده ولی دوست داشتنی، استوار و محکم، و روشن از جنس نور عدل خداوند– الله النّور السّمواتِ و الارض – که در آن مفهوم «قوۀ عدلیه» هویدا بوده و مخاطب در پناه آن وارد فضای کاری پرسنل شده و امور اداری خود را به انتها می رساند.

فضای کاری پرسنل به دور از هیاهو و غریو متعاملین حاضر در دفترخانه، فضایی آرام و دنج است. فضایی که به مدد دو پنجرۀ «صدابند»، جداره ها و نیز درب اتوماتیک آکوستیک، محلی است که ثبّات دفترخانه در آسایش کامل و با استفاده از کانترهای مخصوصی که به خوبی پاسخگوی تمامی نیازهای کار ثبتی ایشان، اعم از نور و تجهیزات الکترونیک و آرامش رنگ است، به رتق و فتق امور مشتری و دفتری می پردازند.

درب انتهایی، محل ورود به دفتر اختصاصی سردفتر است. طراحی خاص درب شیشه یی ، بیانی دارد از صداقت رفتار و شفافیت کردار رأس هرم دفترخانۀ 1103 تهران، و نمادیست از گشاده رویی و حسن خلق ایشان؛ دربی که عموماً باز است و ارتباط پیوسته یی با پرسنل ومشتری  دارد.

فارغ از تمام تفکرات معمارانه و تجسمات خلاقی که در خلق این فضا به کار رفته است، حسن سلیقه در طراحی سیستم های امنیتی خاص، نورپردازی خاص، ترکیب بدیع رنگ و بافت در جداره ها، طراحی فضاهای بایگانی مکفی، بهره گیری از تهویۀ مناسب، و نیز مبلمان هوشمندانۀ هر قسمت از پروژه، و نیز روشنفکری و معاضدت کارفرمای پروژه باعث گردیده است این پروژه، پروژه یی موفق، کاربردی و «پاسخگو» تلقی گردد؛ هرچند که واضح است ایجاد انگیزه و راندمان بالای پرسنل برای حضور و انجام وظیفۀ داوطلبانه در این فضا و نیز حسّ بازگشت مشتریان به این دفترخانۀ دوست داشتنی، نه تنها هزینه های انجام شده را توجیه می نماید، بلکه به عیان واضح است که در اندک زمانی، به سود دهی ریالی ویژه یی برای پروژه بدل خواهد شد.