موزۀ صنعت نمایشگاهی - نخستین در دنیا


موزۀ صنعت نمایشگاهی - نخستین در دنیا

موزۀ صنعت نمایشگاهی - نخستین در دنیا
کارفرما :سازمان نمایشگاه ها تاریخ اجرا :1389/11

«موزۀ تخصصی صنعت نمایشگاهی»، به عنوان نخستین موزۀ صنعت نمایشگاهی در کشور، بستر مستعدی برای فراخورد این صنعت منحصربفرد و قشر مخاطب خواهد بود. در طراحی این موزه، تلاش بر آن بوده است که با در نظر گرفتن استانداردهای لازم برای یک موزه، فضایی فراهم گردد تا راوی نقش اساسی صنعت نمایشگاهی در اقبال اقتصادی و توفیق صنایع و خدمات کوچک و بزرگ موجود در جامعه باشد.  مطالعات تخصصی و تطبیقی این مهم، در فاز مقدماتی این پروژه صورت پذیرفت که بخشی از آن از نظر خواهد گذشت. قطعاً این قدم غنی فرهنگی، در گام نخست خود بوده و با طی مراحل پیشرفت پروژه، مراحل بلوغ و تکامل خود را به نحو احسن طی خواهد نمود تا نمونه­ یی منحصربفرد در این صنعت بی­انتها تقدیم جامعۀ فرهنگی – اقتصادی کشور گردد.

برای تشریح چگونگی عملکرد تیم طراحی، ضروریست نیم نگاهی بر فرآیند تحقیقاتی صورت گرفته انداخته شود. گروه معماری رازیگران نقش و اندیشه، به عنوان پرافتخارترین تیم تخصصی طراحی و اجرای موزه در کشور، به خوبی واقف بود پروسۀ طراحی یک موزه، دقیقاً و بلاواسطه با بحث «طرح محتوایی» موزه عجین بوده و عملکرد طراحی بدون در نظر گرفتن طرح محتوایی این موزه، امری تکرار پذیر و خطاپذیر است. چرا که طراحی موزۀ صنعت نمایشگاهی، مشتمل بر زوایای متعدد این صنعت بوده و همین امر، گستردگی سلایق و علایق در ماحصل طراحی را در پی خواهد داشت. بدان مفهوم که بنا به تعدد آرا و تکثر زوایای دید متخصین صنعت نمایشگاه – و در رأس آنها، مدیران محترم امر نمایشگاهی کشور – به تعداد هر نگاه به این صنعت، انتظار طراحی نوع خاصی از موزه و طراحی معماری وجود خواهد داشت؛ بطور مثال، اگر از زاویۀ اقتصادی به صنعت نمایشگاهی اندیشیده شود، انتظار از طراحی برآن است که حداکثر استفادۀ اقتصادی ازموزه در نظر گرفته شود و بخش درآمدزای این موزه اهمیت بیشتری پیدا کند، اگر از زاویۀ اجتماعی به صنعت نمایشگاهی نگریسته شود، تبعاً انتظار از طراحی، نمایش و جذب هر چه بیشتر مخاطبین در گروه­ها و طبقات مختلف جامعه مدنظر خواهد بود، اگر دید سیاسی مدنظر باشد، انتظار از طراحی بیشتر بر نمایش تعاملات بین­المللی و بین­الدولی و تأکید بر روند مثبت اقدامات آتی خواهد بود. این مثال­ها، به تعداد عملکردهای صنعت نمایشگاهی، مضاف بر نوع نگاه و تخصص اندیشۀ متفکر بیننده، قابل تعمیم و بسط است، لذا امر طراحی موزۀ صنعت نمایشگاهی – بر خلاف بسیاری از موزه­های تخصصی دیگر– مسأله­یی شناور تلقی شده که نیازمند مطالعاتی همه­جانبه و تخصصی است. به احتمال بسیار زیاد، ماحصل این تحقیقات، «تحدید» موضوع و روشن شدن هدف غایی برای این موزه خواهد بود. البته گروه معماری رازیگران به مدد تجربیات متعدد خود در امر مطالعات تخصصی موزه، معتقد است اگر موزۀ صنعت نمایشگاهی به فازهای مختلف ماهیتی این صنعت تقسیم و برای هر عملکرد اصلی آن، بخشی مجزا طراحی و اجرا گردد، بهترین راندمان ممکن حاصل خواهد شد.

نکتۀ دیگر محدودیت­های فضایی پیش­ تعریف شده برای مکان این موزه، محدودیت­های جدیدی برای تیم طراحی تولید خواهد نمود. بدیهی است منظور از محدودیت فضایی، لزوماً کسری فضا و محیط نیست، بلکه  نوع پلان تحمیلی برای یک موزۀ تخصصی، اصلی­ ترین چالش و محدودیت برای طراح قلمداد میشود. چه بسا اگر بنا بود این موزه به تناسب طرح محتوایی آتی، در ساختمانی جدید و مختص موزۀ صنعت نمایشگاهی طراحی گردد، بسیاری از المانهای موجود در طرح، نیز بسیاری از تفاهمات الزامی ایجاد شده با کالبد فضای فعلی، رنگ و بویی متفاوت میگرفت و هویتی جدید پیدا می­نمود. حال بدور از اندیشۀ ایده­ آل­گرا، تلاش قرین به نتیجۀ تیم طراحی رازیگران بر آن شد که از فضای موجود؛ با اعمال اصلاحات فضایی و بصری مورد نیاز، موزه­ یی جذاب، متفاوت، پویا و استاندارد خلق گردد.     

در عین حال، فازمطالعات تخصصی صنعت نمایشگاهی به جهت وسعت عملکردی و ماهوی موضوع، نیازمند تعریف پروژه­ یی عمیق و صرف زمانی مکفی و تیم تحقیقاتی متخصص بود که به خوبی انجام شد. محتوای اصلی موزۀ صنعت نمایشگاهی در ورای انجام این مطالعات حاصل گردید که در طراحی ارائه شده به منثۀ ظهور رسیده است. 

(بخشی از مقدمۀ پروژۀ مذکور به قلم توانمند مقام محترم مدیر عامل گروه )